Blog
 

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi...

Či ste vlastník bytu alebo správca bytového domu, je dobré poznať najnovšie zmeny v zákone. Ako to teda je po novom?

Či už meníte svoje bývanie, idete do väčšieho a predávate pôvodný byt, alebo vám ostal dom po rodičoch, vždy za svoju nehnuteľnosť chcete dostať čo najviac. Z mojej praxe ponúkam pár tipov ako si jednu z najväčších životných transakcií uľahčiť.

Prečítajte si mojich 10 trikov, ktoré uľahčia najdôležitejšiu transakciu vo vašom živote - kúpu vašej novej nehnuteľnosti.

Dizajn okolia rodinných domov býva často tvrdým orieškom aj pre renomovaných architektov, nie to pre laikov. Začítajte sa do prehľadu najčastejších chýb pri úprave okolia stavieb rodinných domov, ale tiež chát a chalúp s väčším okolitým pozemkom. Ako teda vytvoriť návrh pridomovej oblasti tak, aby sa náš pohľad z neho tešil po celý rok?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude mať od mája vytvorené podmienky pre nový príspevok na novostavby rodinných domov vo výške 8000 eur. Táto podpora má motivovať občanov, aby svoje novostavby rodinných domov stavali s vlastnosťami budov s takmer nulovou potrebou energie.