Postavte si nízkoenergetický dom. Štát Vám prispeje 8000 eur.

25.04.2019

Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude mať od mája vytvorené podmienky pre nový príspevok na novostavby rodinných domov vo výške 8000 eur. Táto podpora má motivovať občanov, aby svoje novostavby rodinných domov stavali s vlastnosťami budov s takmer nulovou potrebou energie. 

Podmienky pre získanie príspevku na nízkoenergetický rodinný dom


  • rodinný dom a stavebné konštrukcie spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po decembri 2014
  • celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m²
  • rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky a je využívaný výlučne na bývanie
  • na rodinný dom doposiaľ nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona


Čo musí obsahovať vaša žiadosť o príspevok na nízkoenergetický rodinný dom?

  • originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie rodinného domu
  • kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia rodinného domu
  • plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku na rodinný dom s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov
  • fotodokumentácia rodinného domu

Príspevok na vypracovanie projektu 800eur navyše

Žiadateľ môže, navyše, získať príspevok vo výške najviac 800 eur na náklady spojené s vypracovaním projektu zateplenia rodinného domu. Tento príspevok si môžete uplatniť aj na náklady spojené s vypracovaním žiadosti o príspevok a vypracovaním energetického certifikátu.

Kompletnú vyhlášku ako aj doplnenie zákona o energetickej hospodárnosti budov nájdete tu.

Žiadosť o príspevok na nízkoenergetický rodinný dom si môžete stiahnuť tu.

Ak si ale myslíte, že dom s takmer nulovou spotrebou energie si nikdy nepostavíte, ste na omyle. Každá novostavba od roku 2020 bude musieť podliehať tomuto štandardu!

Okrem toho, výstavba nízkoenergetických drevodomov so sebou prináša niekoľko benefitov. Drží teplo účinnejšie ako murovaný dom a, dokonca, nemôže ani zhorieť do tla!Zdroj: drevodomzvolen