ZÁUJEM O VYPRACOVANIE ZMLÚV O PREVODE VLASTNÍCTVA


Hľadáte niekoho, kto by sa postaral  o bezpečné zastrešenie úkonov spojených s kúpov/predajom nehnuteľnosti?

Dohodli ste sa s druhou stranou o postupe pri prevode nehnuteľnusti a ostáva Vám už len "to dať na papier"?

Doporučím Vám  overeného notára u ktorého si môžete zriadiť Notársku úschovu, ako aj právnika, ktorý vypracuje a autorizuje Zmluvu o prevode vlastníctva.