POČULI STE UŽ O VKLADOMATOCH? VKLADAJTE HOTOVOSŤ NA ÚČET BEZ POPLATKU!

31.01.2019

Banky sa snažia odbremeniť zamestnancov na pobočkách, aby sa mohli viac venovať službám pre klientov. Keď sa im už väčšinu klientov podarilo naučiť využívať internet banking, skúšajú ich naučiť aj vkladať peniaze prostredníctvom bankomatov.

Čoraz viac bankomatov namiesto klasických výberov umožňuje aj vkladať hotovosť na účet. Zatiaľ sa objavujú predovšetkým v obchodných centrách. Okrem bežných ľudí tu slúžia aj obchodníkom, ktorí môžu po zatvorení obchodu jednoducho vložiť peniaze na účet.

Bankomaty, ktoré prijímajú aj vklady, sú vždy označené tak, aby bolo na prvý pohľad jasné, aké operácie na nich možno vykonávať.

Najviac zariadení, ktoré okrem výberov umožňujú aj vklady, v súčasnosti prevádzkuje VÚB banka. V súčasnosti má nainštalovaných 50 takýchto bankomatov. "V budúcom roku plánujeme zdvojnásobiť počet týchto zariadení a pokračovať v tomto trende budeme aj v nasledujúcich rokoch," tvrdí Dominik Miša z tlačového oddelenia VÚB.

Slovenská sporiteľňa v súčasnosti prevádzkuje 41 vkladomatov. Do konca roka plánuje nainštalovať ešte päť takýchto zariadení. "Sieť vkladomatov plánujeme rozširovať aj v budúcom roku. Investične sú však významne náročnejšie ako štandardný bankomat, preto postupujeme v menších počtoch. Naša stratégia je umiestňovať ich tam, kde majú význam a potenciál a nahrádzajú súčasný bankomat," povedala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. 

Dobré vedieť:

- služba je dostupná 24/7, t.j. bez ohľadu na otváracie hodiny pobočky (ak sa bankomat nachádza pred pobočkou),
- vklad hotovosti je možný iba na účet klienta v banke, ku ktorému je vydaná PK, ktorou je vklad realizovaný,
- vkladajú sa iba bankovky, t.j. v hodnotách od 5 do 500 EUR
- vložené peniaze okamžite zvyšujú disponibilný zostatok klienta
- bankomat dokáže identifikovať podozrivé/ falošné bankovky, ktoré ukladá do samostatných kaziet
- podozrivá/falošná bankovka nebude pripísaná spolu s ostatnými vloženými bankovkami v prospech účtu, resp. pri zrušení vkladu nebude klientovi vrátená
- ak bude podozrivá/falošná bankovka po dodatočnom preverovaní posúdená ako platná, bude dodatočne na základe reklamácie pripísaná na účet

AKO NA TO?

1. do bankomatu vložte platobnú kartu a zvoľte ponuku "Iná transakcia"
2. z ponuky služieb vyberte "Vklad v hotovosti"
3. bankomat otvorí vkladový otvor, do ktorého vložíte vyrovnané bankovky (max. 50 ks)
4. pri väčšom počte bankoviek pokračujete vo vkladaní ďalších (opäť max. 50 ks) voľbou "Pridať bankovky"
5. po každom spracovaní bankoviek sa na monitore zobrazí súpiska všetkých spracovaných bankoviek,t. j. celková suma vloženej hotovosti
6. ak nebudete vkladať ďalšie bankovky a súhlasíte s rozpisom vložených bankoviek zobrazeným na monitore, potvrďte transakciu voľbou "Potvrdiť vklad"
7. bankomat vám vytlačí potvrdenie o vklade a vysunie vašu platobnú kartu


Podmienky na vkladanie hotovosti do bankomatu:
- vkladajte len platné eurové bankovky
- bankovky nie je potrebné zoraďovať podľa hodnoty
- nesmú byť zviazané a obsahovať cudzie predmety (spinky, papierové pásky a pod.)
- do vkladacieho otvoru môžete na jedenkrát vložiť až 50 ks bankoviek; ak ich máte viac, bankomat
- ponúkne možnosť doložiť ďalšie bankovky (opäť iba max. 50 ks) alebo potvrdíte ukončenie vkladu
- po kontrole a prepočítaní všetkých vložených bankoviek si skontrolujete počet a sumu vkladanej hotovosti na obrazovke bankomatu
- po odsúhlasení vkladu vám bude vložená hotovosť ihneď pripočítaná k disponibilnému zostatku na účte
- v prípade, že vložená bankovka nebude spĺňať požadované parametre, bude predmetom ďalšej expertízy a nebude pripísaná na účet. Ak bude posúdená ako platná,bude dodatočne pripísaná na váš účet.

ZDROJ: Trend, VÚB